CZ EN DE

Živá voda

Společný projekt příhraničních partnerů Slovenské republiky – Obce Uhrovec a České republiky – Obec Modrá, vychází z akutní potřeby obou obcí a oblastí, ve kterých se nacházejí, realizovat opatření pro zachování přírodního dědictví příhraničního regionu včetně podpory rozvoje technické infrastruktury a ochrany přírody.

Projekt „Živá voda“ spočívá v představení významu vody v krajině a života v ní formou přímého i vizuálního kontaktu s živočichy a rostlinami nad i pod vodou. Návštěvníci budou mít možnost sledovat život v potoce přes prosklenou stěnu, dále ve velké tůni s chladnomilnými rybami, např. pstruhy, mníky, apod., kde v prvním podzemním patře vstoupí průhledným 8m dlouhým tunelem přímo do světa pod vodou. Po levé straně uvidí život ve velké tůni, po pravici  a pod sebou život v rybníce se sumci, vyzami, kapry, líny, candáty, atd. V tomto patře rovněž prosklenou stěnou bude možno nahlédnout na život v mokřadu, kde budou např. želvy bahenní, žáby, čolci, apod. Na stěnách budou umístněny pro zrakově handicapované návštěvníky makety ryb v životní velikosti s popisem v Braillově písmu. Připravují se i další atrakce, zejména pro děti.

Druhé podzemní patro umožní zhlédnout skrze průhlednou akrylátovou stěnu  život v hlubině i se zimováním ryb pod ledem v 6metrové hloubce a rovněž zde budou pouštěny i výukové programy prostřednictvím telestěny, zaměřené na ekologii a historii krajiny. Přízemí bude sloužit jako výstavní prostor.

Celý systém je projektován s vynikajícími odborníky a bude první vlaštovkou, ukazující život v lese a také  nad i pod vodou v přirozeném prostředí, ne v akváriu. Výukový areál je doplněn o ukázky lesů a luk z oblasti povodí řeky Moravy – např. Chřibské prameniště, Pálava, Lužní les, Karpaty.  Jedná se tedy o zajímavé programy, použitelné pro děti od MŠ až po odborně zaměřené VŠ a jistě přitáhnou i tisíce dalších návštěvníků z ČR i ze zahraničí. Areál sestává ze dvou částí – naučné a naučně relaxační, ve které bude v letních měsících i koupání v ekologickém jezeře s brouzdalištěm a dočišťováním vody skrze rostliny a štěrky o hloubce vody 2,5m.

Projekt je financován majoritně ze zdrojů Evropské Unie – projekt Cíl III – přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

logo EU

„Společně bez hranic“

Program přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013

Název projektu

ŽIVÁ ŠKOLA – ŽIVÁ VODA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou uníí ve výši 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% ze státního rozpočtu ČR.

 

Design: Robert Číhal, Webadmin: PCHweb.cz   Živá voda Modrá
Mobilní průvodce